УААПФ констатує, що сьогодні Уряд та Прем’єр-міністр України займають відповідальну державницьку позицію щодо реформування пенсійної системи України, та приділяють велику увагу продовженню пенсійної реформи та запровадженню другого рівня пенсійної системи.

     Нажаль, постійне відкладання старту другого рівня вже спричинило значні  негативні наслідки – тільки за рахунок коштів, які можна було накопичити за останні 10 років, пенсіонери отримували б виплати в середньому на 17% вищі, ніж ті пенсії, що їм виплачують з першого рівня сьогодні. Було втрачено можливість інвестувати в українську економіку накопичених пенсійних коштів на суму еквівалентну понад 7 млрд. дол. США (яка є співставною з обсягом позик, наданих Україні МВФ за цей період). Отримане при цьому економічне зростання відповідало б не тільки інтересам пенсіонерів, а й усіх верств населення, бізнесу і державі.

     За нинішніх демографічних умов та можливостей фінансування Солідарної пенсійної системи України, заміщення втраченого заробітку пенсійними виплатами з першого рівня буде постійно знижуватись із нинішніх 30-32% до 18-20% протягом наступних 30 років, що значно менше, ніж передбачено конвенціями Міжнародної організації праці (40%) та директивами Європейського Союзу (50-65%). Такий стан справ не дає жодних пенсійних перспектив нинішнім і майбутнім поколінням громадян України. Відтак, розумної альтернативи запровадженню другого рівня пенсійної системи не існує

     УААПФ підтримує пропозиції Міністерства соціальної політики України, згідно яких модель роботи другого рівня пенсійної системи – Обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення має бути побудованою на вже існуючих державних (ДФС та Пенсійний фонд України) та приватних інституціях (недержавні пенсійні фонди, компанії з управління активами, адміністратори НПФ, банки-зберігачі, компанії із страхування життя), без створення монополістичних структур за рахунок коштів державного бюджету, але з посиленням державного регулювання ринкових інституцій.

     Важливо, що такий підхід передбачає право людини вільно, без жодного тиску з боку роботодавців або інших суб’єктів, вибирати та в будь-який момент змінювати фінансову установу для формування своїх пенсійних накопичень, тоді як безпека накопичень буде гарантуватись законодавчо встановленими механізмами роботи системи.

     УААПФ готова підтримувати зусилля Уряду та Міністерства соціальної політики України, спрямовані на запровадження другого рівня пенсійної системи на основі запропонованої Міністерством моделі з тим, щоб можливість повноцінної участі в ній була надана громадянам України не пізніше 2021 року.

Повна версія звернення за посиланням

Довідка:

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УА АПФ) є саморегулівною організацією адміністраторів недержавних пенсійних фондів, яка була утворена у 2006 році з метою розбудови прозорого та цивілізованого ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, що відповідають світовим стандартам.

У 2007 році УА АПФ отримала статус саморегулівної організації шляхом включення до відповідного державного реєстру згідно розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.06.2007 № 7544.

УА АПФ є об’єднанням учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення, а саме: адміністраторів недержавних пенсійних фондів, які здійснюють діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925