15 травня 2014 року набули  чинності вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, щодо необхідності адміністраторами таких фондів, здійснювати щоденне оприлюднення основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів.

Так, адміністратор недержавного пенсійного фонду зобов’язаний здійснювати на власному веб-сайті щоденне (до кінця робочого дня) оприлюднення інформації про чисту вартість активів пенсійного фонду, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації по кожному пенсійному фонду, з яким укладено договір про адміністрування пенсійного фонду.

Таким чином, щоденне оприлюднення основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів дозволить зробити систему недержавного пенсійного фонду більш прозорою та зрозумілою для дійсних та потенційних учасників таких фондів. Кожна особа зможе у будь-який час отримати інформацію про діяльність того чи іншого недержавного пенсійного фонду, порівняти результати такої діяльності та обрати найкращий недержавний пенсійний фонд для здійснення пенсійного накопичення.

З питань недержавного пенсійного забезпечення звертайтесь за номером безкоштовної інформаційної лінії 0-800-501-925

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ) заснована в 2006 році, є саморегулівною організацією адміністраторів недержавних пенсійних фондів.
Одними з основних завдань УА АПФ є співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади з питань розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, участь у розробці законів, нормативно – правових актів, що регулюють правовідносини у сфері пенсійного забезпечення.
04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925