Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України інформує, що з 01.01.2009 набирає чинності нова редакція Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) від 23.10.2008 №1218) (далі – Положення).

Нова редакція Положення розроблена з метою підвищення рівня інформованості громадськості щодо діяльності недержавного пенсійного фонду та створення системи оцінки діяльності недержавних пенсійних фондів на засадах публічності.

Відповідно до нової редакції Положення інформація про діяльність пенсійних фондів має оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Держфінпослуг шляхом розміщення окремих звітних даних, встановлених Положенням, що містяться у звітності з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністраторами недержавних пенсійних фондів до Держфінпослуг відповідно до вимог Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг  від 22.06.2004 № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2004 за № 898/9497.

Звертаємо увагу на те, що новою редакцією Положення змінено склад інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, та періодичність її оприлюднення.

Так, згідно з Положенням, оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, встановленої розділом ІІ Положення, здійснюється адміністратором недержавного пенсійного фонду один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) та наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу шляхом подання такої інформації до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для її розміщення на офіційному веб-сайті Держфінпослуг.

Також до складу інформації, що підлягає оприлюдненню, внесено новий показник діяльності пенсійного фонду – коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд, що розраховується за формулою:

СВ/(ЧВА1 – ЧВА0), де:

ЧВА1 – чиста вартість активів фонду наростаючим підсумком на кінець звітного кварталу,

ЧВА0 – чиста вартість активів фонду на початок звітного кварталу,

СВ – сукупна винагорода суб’єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів за останній звітний квартал.

Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держфінпослуг здійснюється на безоплатній основі.

Додатково адміністраторами недержавних пенсійних фондів має оприлюднюватись інформація про результати діяльності пенсійних фондів за рік шляхом опублікування такої інформації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Держфінпослуг, з дотриманням вимог поширення інформації, встановлених розділом 3 Положення.

Адміністратор фонду, крім засобів поширення інформації, установлених Положенням, додатково може оприлюднювати інформацію про діяльність пенсійного фонду на власному веб-сайті та/або на сайті пенсійного фонду  (у разі наявності сайту).

У разі виявлення порушень порядку оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, установленого цим Положенням, зокрема  несвоєчасного оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, оприлюднення недостовірної інформації (відомостей) або оприлюднення інформації не в повному обсязі, Держфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно з чинним законодавством.

Член Комісії - директор департаменту
нагляду за недержавними пенсійними
фондами                                                                                                                   А. Бахмач

http://www.dfp.gov.ua/197.html?&tx_ttnews[tt_news]=9906&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=0763a851ed

04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925