Компанія з управління активами «Всесвіт»
   Компанія з управління активами «Всесвіт»Товариство з обмеженою відповідальнісю «Компанія з управління активами «Всесвіт»  (ТОВ «КУА «Всесвіт») була створена 22 січня 2004 року. Виключним видом діяльності компанії є управління активами недержавних пенсійних фондів. КУА «Всесвіт» не отримувала та не планує отримувати ліцензії на адміністрування недержавних пенсійних фондів. Компанія управляє активами НПФ «ВСІ», стабільно забезпечує цьому фонду найбільшу реальну доходність (на основі показника чистої вартості одиниці пенсійних внесків, згідно даних Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг).

На сьогоднішній день компанія з управління активами «Всесвіт» має сформований статутний капітал, у розмірі 2 806 650 грн., що перевищує необхідний розмір, встановлений законодавством України, висококваліфікованих спеціалістів з кваліфікацією та досвідом роботи в різноманітних сферах фінансових послуг, унікальні технології інвестування та інвестиційного аналізу, систему ризик-менеджменту, спрямовану на підвищення надійності та ефективності розміщення коштів недержавних пенсійних фондів.

Сервіс

Компанія з управління активами «Всесвіт» надає широкий спектр послуг з управління активами, який включає в себе не лише стандартні функції, передбачені законодавством, але і цілий ряд додаткових функцій, в тому числі інформаційно-аналітичні послуги для Ради та засновників фонду, проведення щомісячної оцінки активів фонду в перший робочий день місяця, забезпечення коштами пенсійних виплат без втрати доходності активів фонду, тощо. 
В роботі компанія забезпечує повну прозорість інвестиційного процесу для Ради та засновників фонду, чітко формалізує його на етапи, використовує погодинне планування інвестування. Компанія з управління активами «Всесвіт» використовує в роботі унікальні технології інвестування день-у-день, які дозволяють забезпечити доходність дещо вище середньо ринкової.

Фахівці компанії розробили та запровадили модель аналізу портфеля НПФ, що дозволяє здійснювати управління інвестиціями недержавних пенсійних фондів не лише на рівні окремих інструментів, але і з використанням портфельних методик управління.

КУА «Всесвіт» має потужну систему інвестиційного аналізу, для побудови якої використовувались як поширені методики інвестиційного аналізу, так і унікальні власну аналітичну базу даних та декілька придбаних баз даних, постійно працює над розширенням інформаційних джерел.

Також компанія запровадила систему ризик-менеджменту, у відповідності до якої проводиться безперервний аналіз ситуації та можливих ризиків на всіх етапах прийняття інвестиційного рішення та при подальшому моніторингу інструментів у портфелях недержавних пенсійних фондів. Відповідно до результатів аналізу приймаються рішення щодо попередження, зменшення або уникнення впливу можливих ризиків. Аналізу підлягають різні групи ризиків, в тому числі ринкові ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризик бізнес-подій, ризики фінансової стійкості, політичні ризики.

Персонал

Працівники КУА «Всесвіт», що займають ключові посади, мають багаторічний досвід роботи на фондовому ринку України, досвід управління інвестиційними проектами, мають підтверджену відповідними свідоцтвами кваліфікацію брокерів-аналітиків фондового ринку, спеціалістів з питань торгівлі цінними паперами, спеціалістів з управління активами, спеціалістів з оцінки об’єктів у матеріальній формі.

Додаткові відомості

Засновниками КУА «Всесвіт» виступають «Балтазар Холдинг Лимитед» (Baltazar Holdings Limited, республіка Мальта) та ТОВ науково-виробниче підприємство «Милитекс» (Україна).
З 28.05.2004 «Всесвіт» є дійсним членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу.
Код ЕДРПОУ:  32800074
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів серія АВ №318200  від 13 квітня 2007 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Тел.: (044) 207-02-99
e-mail: info@vseswit.com.ua
www.vseswit.com.ua


       
    © 2008, НПФ “Покрова”.
    Всі права захищені.

    Створення web-сайту - компанія WebСвіт
    Головна | Про нас | Документи | Нас обслуговують | Наші учасники | Юридичним особам | Фізичним особам | Звітність | Законодавство про НПФ | НПФ - просто про складне | Новини фонду | Актуальне інтерв’ю | Контакти | Карта сайту |