Юридичним особам
   Юридичним особамОподатковування внесків підприємства в недержавний пенсійний фонд

1.Відповідно до п. 5.6.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», до складу валових витрат платника податку на прибуток включаються суми внесків у недержавні пенсійні фонди за умови, що платник податку на прибуток платить їх за свій рахунок і на користь своїх найманих працівників, у розмірі суми, що сукупно не перевищує 15 % від нарахованої такому найманому працівнику заробітної плати протягом податкового періоду. При цьому, у гривневому вираженні сума внесків, що підприємство-платник податку на прибуток може віднести до складу валових витрат, не повинна перевищувати суму місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установлену на 1 січня поточного року, помножену на 1,4 й округлену до найближчих 10 гривень (відповідно до п. 6.5.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»).

Таким чином, платник податку на прибуток може віднести на валові витрати суми внесків у недержавні пенсійні фонди, якщо вони не перевищують 15 % від нарахованої зарплати найманому працівнику, але не більше 890 гривень на місяць.

Гранична сума розраховується щорічно, відповідно до нормативу, установленому  Законом України «Про державний бюджет».  На 1 січня 2008 року прожитковий мінімум для працездатної особи складав 633,00 гривень (Закон України «Про державний бюджет на 2008 рік»).   

2.Відповідно до п. 4.2.4. Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» не включаються в місячний оподатковуваний дохід суми, які сплачуються роботодавцем за свій рахунок, якщо така сума розраховуючи на платника податку не перевищує 15 % від нарахованої такому найманому робітникові заробітної плати протягом податкового періоду. При цьому, у гривневому вираженні сума внесків, не повинна перевищувати суму місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установлену на 1 січня поточного року, помножену на 1,4 й округлену до найближчих 10 гривень. 

Таким чином, роботодавець не включає у фонд заробітної плати внески в недержавні пенсійні фонди, якщо вони не перевищують 15  % від нарахованої зарплати найманому працівнику, але не більше 890 гривень на місяць.

3.Якщо найманий працівник доручає підприємству здійснювати внески в недержавні пенсійні фонди за рахунок витрат на оплату праці (за рахунок своєї зарплати), то такі внески підприємство не включає до складу своїх валових витрат  (п. 5.7.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»).

Податкові пільги для вкладників-фізичних осіб

1.Фізична особа-платник податку на доходи має право включити до складу податкового кредиту наступні витрати, понесені ним упродовж звітного року:

 • суму витрат на сплату за власний рахунок пенсійних внесків недержавному пенсійному фонду на свою користь, але не більше 890 гривень на місяць (відповідно до п 5.3. 5 «а» Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»);
 • суму витрат на сплату за власний рахунок пенсійних внесків недержавному пенсійному фонду на користь членів родини першого ступеня споріднення (дітей, батьків, чоловіка, дружини), але не більш, ніж 50% від 890 гривень на місяць, а саме не більш, ніж 445 гривень на місяць (відповідно до п 5.3. 5 «б» Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»);

Якщо роботодавці фізичної особи-платника податку на доходи фізичних осіб або членів його родини першого ступеня споріднення є вкладниками недержавного пенсійного фонду, і платять внески на користь таких осіб, то граничні суми, зазначені вище, зменшуються на суми внесків, сплачених вкладником-юридичною особою на користь таких осіб. 

Якщо член родини фізичної особи-платника податку на доходи фізичних осіб сам є вкладником недержавного пенсійного фонду, то фізична особа-платник податку не має право включити до складу податкового кредиту суму внесків, що він сплатив на користь члена своєї родини.

Однак, такий член родини сам має право на податковий кредит щодо внесків у недержавний пенсійний фонд згідно свого пенсійного контракту.

2.Підстави для нарахування податкового кредиту із вказівкою конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації, що подається до 1 квітня року, що випливає за звітним.

3.Витрати, понесені фізичною особою-платником податку, які він може включити до складу податкового кредиту, повинні бути підтверджені документально. Таким документальним підтвердженням щодо сплачених внесків у недержавний пенсійний фонд є пенсійний контракт, платіжні документи про сплату внесків. Ці документи не надаються податковому органу, але підлягати зберіганню фізичним особою-платником податку протягом строку, необхідного для перевірки податковими органами правильності нарахування податкового кредиту.

Оподатковування виплат учасникам недержавного пенсійного фонду

1.Податковим агентом платника  податку на доходи учасника недержавного пенсійного фонду є адміністратор недержавного пенсійного фонду, що здійснює нарахування виплат.

2.Адміністратор утримує й сплачує в бюджет податок на доходи по ставці 15 % від:

 • 60 % суми виплати пенсії на певний строк у день здійснення такої виплати;
 • повної суми одноразової пенсійної виплати в день здійснення такої виплати.

3.Не обкладають податком на доходи громадян:

 • суми виплат учасникові, якщо він одержав інвалідність 1 групи;
 • суми виплати пенсії на певний строк, якщо  вік учасника не менш 70 років.


4.При виплатах спадкоємцям, які є членами родин учасників першого ступеня споріднення, прибутковий податок стягується по нульовій ставці.

5.При виплатах спадкоємцям, які не є членами родин учасників першого ступеня споріднення, прибутковий податок стягується по ставці 5% від суми виплати в день здійснення такої виплати. Ця норма не поширюється на спадкоємців, які є інвалідами, дитятами-сиротами й дітьми, позбавленими батьківської опіки. При виплатах таким спадкоємцям застосовується нульова ставка оподатковування.

6.Особами, відповідальними за сплату прибуткового податку, є спадкоємці учасника.

Розрахунок суми одноразової виплати учасникові недержавного пенсійного фонду

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» учасник має право на одноразову пенсійну виплату у випадку, якщо по досягненні їм пенсійного віку, сума, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку, не перевищує 50 % від суми прожиткового мінімуму для непрацездатної особи, розрахованої на 10 років.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2008 рік» на поточний рік установлені наступні нормативи сум прожиткового мінімуму:

Період

Для працездатних осіб, грн.

Для осіб, які втратили працездатність, грн

З 1 січня

633,00

470,00

З 1 квітня

647,00

481,00

З 1 липня

649,00

482,00

З 1 жовтня

669,00

498,00

Таким чином, для того, щоб одержати одноразову виплату при досягненні учасником пенсійного віку:

 • у першому кварталі 2008 року сума коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника не повинна перевищувати 28200,00 гривень;
 • у другому кварталі 2008 року – 28860,00 гривень;
 • у третьому кварталі 2008 року – 28920,00 гривень;   
 • у четвертому кварталі 2008 року – 29880,00 гривень.      

Якщо сума, накопичена учасником, більше суми, зазначеної вище, учасник повинен одержувати строкові виплати протягом певного їм строку, але не менш 10 років, про що складається відповідний договір.


     
  © 2008, НПФ “Покрова”.
  Всі права захищені.

  Створення web-сайту - компанія WebСвіт
  Головна | Про нас | Документи | Нас обслуговують | Наші учасники | Юридичним особам | Фізичним особам | Звітність | Законодавство про НПФ | НПФ - просто про складне | Новини фонду | Актуальне інтерв’ю | Контакти | Карта сайту |