Надаються фізичними особами на підставі договору доручення про надання таких послуг, який укладається з адміністратором недержавного пенсійного фонду. До таких послуг належать: діяльність, спрямована на переконання осіб у необходимості укладення пенсійного контракту з пенсійним фондом, послуги з укладання пенсійних контрактів від імені адміністратора пенсійного фонду
Юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі відповідної ліцензії.
Фахівець, який використовує математичний апарат, статистичні методи й фінансовий аналіз для оцінки фінансових наслідків від невизначених майбутніх подій. Це дає змогу страховим і пенсійним системам оцінювати свої фінансові зобов'язання, майбутні грошові потоки та необхідні страхові внески. Актуарії можуть працювати у тих структурах, діяльність яких пов'язана з фінансовим ризиком
Фінанасовий аналіз наслідків від невизначених майбутніх подій. Це може бути прогноз щодо фінансових потоків, довгостроковий прогноз щодо стану та стабільності системи або організації, аналіз фінансових наслідків будь-яких змін у системі в короткостроковій та довгостроковій перспективі з урахуванням імовірності настання цих змін.
Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія
Документ встановленого зразка, який формується вкладником або платником фонду та є підставою для розподілу адміністратором пенсійного внеску на користь декількох учасників, здійсненого одним платежем, по індивідуальних пенсійних рахунках учасників.
Державний орган, що здійснює державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення за діяльністю недержавних пенсійних фондів, страхових організацій та банківських установ.
Державний орган, що здійснює державний нагляд та контроль за діяльністю компаній з управління активами пенсійних фондів та та зберігачів.
Юридична або фізична особа, що сама або разом з іншими юридичними чи фізичними особами заснувала недержавний пенсійний фонд, та відповідає вимогам законодавства.
Банк, який проводить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та який уклав з радою недержавного пенсійного фонду договір на обслуговування.
Документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрямки та обмеження інвестування активів недержавного пенсійного фонду. Розробляється і затверджується радою недержавного пенсійного фонду, підлягає обов'язковій реєстрації у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг
Персоніфікований рахунок учасника недержавного пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника недержавного пенсійного фонду повинен мати субрахунки для обліку пенсійних внесків на користь учасника фонду (окремо для кожного вкладника фонду), обліку розподіленого інвестиційного прибутку (збитку) фонду та обліку здійснених пенсійних виплат.
відношення величини пенсії особи до величини заробітної плати, яку особа отримувала певний час до виходу на пенсію
Юридична особа, яка на підставі відповідної ліцензії провадить професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів.
Спеціальні послуги, що їх надають консалтингові фірми. Це можуть бути дослідження та прогнозування ринку, побудова економічної стратегії, проведення маркетингових досліджень, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, характеристика конкретного ринку, вироблення рекомендацій щодо шляхів покращення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.
Юридична особа, що має статус неприбуткової організації, є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є недержавне пенсійне забезпечення. За видами недержавні пенсійні фонди можуть бути відкритими, корпоративними та професійними.
Документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників недержавного пенсійного фонду. Вона містить опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат, порядок визначення розміру пенсійних виплат, строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення, порядок та строки сплати пенсійних внесків, умови та порядок участі у пенсійній схемі, права та обов’язки учасника та вкладника фонду.
Діяльність, спрямована на запровадження фінансового забезпечення осіб непрацездатного віку.
Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забеспечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.
Активи пенсійного фонду, страхової організації, банковської установи, сформовані відповідно до законодавства, за рахунок яких здійснюється пенсійні виплати.
Грошова виплата учасникові недержавного пенсійного фонду або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок коштів, накопичених у недержавному пенсійному фонді на користь цього учасника. Пенсійні виплати можуть бути довічними, строковими та одноразовими.
Суми коштів у національній валюті, що перераховуються вкладником на поточні рахунки недержавного пенсійного фонду на користь учасника (учасників) у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем.
Збирання, обробка, систематизація та зберігання інформації про учасників недержавних пенсійних фондів, яка забезпечує визначення прав учасників на пенсійні виплати за рахунок накопичених на їх користь коштів, а також обчислення розміру цих виплат.
За Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійна система України складається з трьох рівнів: солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.
04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925