Рада Пенсійного Фонду «ПОКРОВА» є його постійно діючим органом управління, що у встановленому порядку здійснює керівництво та контроль за поточною діяльністю фонду, вирішує основні питання його діяльності.

Склад Ради Фонду:
  •     Голова Ради: Яворський о. Любомир Миколайович, Патріарший економ УГКЦ
  •     Секретар Ради: Петрів о. Олекса Олексійович
  •     Члени Ради: Копичин о. Василь Омелянович, п. Паркулаб Наталія Володимирівна, п. Болюк Оксана Михайлівна

Члени Ради фонду затверджуються засновником строком на 3 роки у складі не менше 5 осіб.

Члени Ради фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур із регулятором, який наглядає за діяльністю недержавних пенсійних фондів.

Члени Ради Фонду обираються з числа осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам, встановлених законодавством, що регулює правовідносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

-  є дієздатними;
- мають повну вищу освіту та загальний стаж роботи не менше 10 років, або повну вищу економічну чи юридичну освіту та загальний стаж роботи не менше 5 років;
- діюче кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;
- не були засудженні за умисні злочини;
- не можуть мати не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм;
- не були протягом 7 (семи) років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або які підлягають процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді;
- не є пов’язаними особами інших членів Ради фонду;
- мають бездоганну ділову репутацію.

04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925