СХЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ «ПОКРОВА»ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВА»

Для забезпечення якості роботи Пенсійний фонд «Покрова » залучив для обслуговування тільки професійні компанії з адміністрування та управління пенсійними активами.


Адміністратор фонду - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ», професійний адміністратор з виключним видом діяльності - адміністрування недержавних пенсійних фондів. 

Фахівці «Всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів», що займають ключові керівні та функціональні посади, мають значний досвід роботи на керівних посадах у великих системних банках України, досвід управління інвестиційними проектами, досвід участі в проектах міжнародних організацій, в тому числі і в якості консультантів проекту Світового Банку «Впровадження пенсійної реформи в Україні», мають підтверджену відповідними свідоцтвами кваліфікацію спеціалістів з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Також фахівці «Всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів» брали участь у розробці Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», входили до складу робочої групи з розробки нормативно-правових актів при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, брали участь як постановники завдання в розробці спеціалізованого програмного забезпечення для потреб адміністрування та ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів.

Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів використовує класичні технології ведення персоніфікованого обліку коштів учасників НПФ, які використовуються в розвинених країнах світу, рекомендовані Світовим банком та іншими міжнародними організаціями, зокрема технологію одиниці пенсійних внесків, яка значно скорочує облікові операції та знижує можливість помилок.

Для автоматизації діяльності Всеукраїнський адміністратор недержавних пенсійних фондів має у своєму розпорядженні програмний комплекс промислового зразку «Дельта НПФ», розроблений з використанням банківських технологій забезпечення збереження та захисту інформації. Це єдиний  в Україні програмний комплекс для автоматизації діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, що пройшов не лише перевірку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, але і експертизу в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.•    Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»
•    Скорочене найменування: ТОВ «ВСЕАПФ», код ЄДРПОУ: 32800088
•    Місцезнаходження: 04119, Київ, вул. Білоруська, 23, «А»
•    Поштова адреса: 04119, м. Київ, а/с 98
•    IBAN № UA303226690000026506300521612 в Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669
•    Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія АА №2 від 01.09.05, термін дії свідоцтва з 15.04.04 безстроково, дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва №334 від 15.04.04, реєстраційний номер 17100146
•    Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АБ №115963 від 18.12.07.
Ліцензія видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, рішення про видачу ліцензії від 11.12.2007р.№151.
Строк дії ліцензії з 13.12.2007р. безстроково.
•    Тел.: (044) 207-02-97, 207-02-94; факс: (044) 207-02-95; (044) 490-38-65; e-mail: info@vseapf.com.ua; вебсайт: www.vseapf.com.uaКОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ« ВСЕСВІТ», професійна КУА, що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування.

КУА «Всесвіт» однією з перших в Україні набула практичного досвіду з управління активами недержавних пенсійних фондів і виступила піонером у сфері НПЗ і на сьогодні КУА «Всесвіт» управляє більше 500 млн. грн., активів.

На сьогоднішній день компанія з управління активами «Всесвіт» має сформований статутний капітал, у розмірі 13 млн. грн., що перевищує необхідний розмір, встановлений законодавством України, висококваліфікованих спеціалістів з кваліфікацією та досвідом роботи в різноманітних сферах фінансових послуг, унікальні технології інвестування та інвестиційного аналізу, систему ризик-менеджменту, спрямовану на підвищення надійності та ефективності розміщення коштів недержавних пенсійних фондів.

Працівники КУА розробили і запровадили модель аналізу портфеля НПФ, яка дозволяє здійснювати управління інвестиціями недержавних пенсійних фондів не лише на рівні окремих інструментів, а й з використанням портфельних підходів до управління. Модель дозволяє контролювати структуру портфеля, прибутковості окремо взятих інструментів, їх груп та портфеля в цілому, час до закінчення терміну служби інструментів, час знаходження інструментів у портфелі. Крім того, реалізована  можливість варіативного планування структури портфеля фонду відповідно до заданих ймовірних подій з прогнозуванням нормативів портфеля і динаміки чистої одиниці пенсійних внесків. 

Облік активів учасників НПФ проводять з використанням механізму одиниці пенсійних активів (ОПА), який дозволяє у будь-який момент визначити частку кожного учасника, а також результативність діяльності фонду на основі відносної зміни чистої вартості одиниці пенсійний внесків протягом певного періоду.

Також компанія запровадила систему ризик-менеджменту, у відповідності до якої проводиться безперервний аналіз ситуації та можливих ризиків на всіх етапах прийняття інвестиційного рішення та при подальшому моніторингу інструментів у портфелях недержавних пенсійних фондів. Відповідно до результатів аналізу приймаються рішення щодо попередження, зменшення або уникнення впливу можливих ризиків. Аналізу підлягають різні групи ризиків, в тому числі ринкові ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризик бізнес-подій, ризики фінансової стійкості, політичні ризики. 
•    Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»
•    Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» код ЄДРПОУ: 32800074
•    Місцезнаходження: 04119, Київ, вул. Білоруська 23, літ. «А»
•    Поштова адреса: 04119, м. Київ, а/с 116
•    IBAN № UA183226690000026505300544366 в Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» МФО 322669
•    Реєстраційні реквізити: Свідоцтво про державну реєстрацію  юридичної особи серія АОО №015867від 15.08.2005р., номер запису про заміну свідоцтва 10741050002007477. Дата проведення Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією реєстрації 22.01.2004.
•    Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: реєстраційний номер №10, дата включення в реєстр 03.09.2004..
•    Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АД № 034314 від 13.04.2012 р. Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії від 09.04.2012 р. № 299. Строк дії ліцензії з 15.04.2012р. безстроково.
•    Тел.: (044) 207-02-94; факс: (044) 207-02-95; e-mail: info@vseswit.com.ua; вебсайт: www.vseswit.com.ua


БАНК- ЗБЕРІГАЧ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЩАДБАНК»

Банк-зберігач приймає внески на рахунок фонду, виплачує пенсії, зберігає та контролює активи фонду, контролює витрати фонду, аби вони не перевищували дозволеного розміру. Абсолютно всі кошти фонду рухаються лише через  рахунки в Ощадбанку та під його контролем.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЩАДБАНК» банк, відомий кожному громадянинові України. Був створений в 1991 р., є одним з найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Ощадбанк контролює значну частину ринку особистих вкладів населення, оперує більш як 90 мільйонами рахунків.

Банк має тісні зв'язки з іноземними банками в багатьох країнах світу.  Вже не один рік Ощадбанк підтримує добрі стосунки з німецькими ощадкасами, які мають багатолітній досвід ощадної справи, а також Фондом міжнародної співпраці, Комітетом TACIS Європейської Комісії. Ощадбанк має кореспондентські рахунки майже в тридцяти банках США, Німеччини, Франції, Австрії, Канади, Австралії, ближнього зарубіжжя. Банк є учасником Асоціації Українських банків, членом ПФТС, УМВБ, МВБ, принциповим членом VISA International і асоційованим членом Europay International.

Банк відтворює ідею тривалого заощадження коштів населення на принципах справедливої дохідності та надзвичайної надійності і, завдяки клопіткій роботі, допомагає розвивати економіку України та забезпечувати інтереси її громадян. Заради цього було збережено та відбудовано найширшу банківську мережу філій і поставлено собі за мету забезпечити високоякісним сервісом індивідуальних та корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності по всій Україні.


 
•    Повне найменування: Акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»
•    Скорочене найменування: АТ «Ощадбанк»
•    код ЄДРПОУ: 00032129
•    Місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - Г
•    Поштова адреса: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27
•    Реєстраційні реквізити: Свідоцтво про реєстрацію АТ «Державний Ощадний банк України» №4 від 31.12.91р. Свідоцтво видано Національним банком України.
•    Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів; депозитарної діяльності зберігача цінних паперів на фондовому ринку -  депозитарної діяльності; діяльності із зберігання активів пенсійних фондів АЕ № 286662. Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Рішення про видачу ліцензії від 10.10.2013р. № 2362. Строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений
•    Тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33; факс: (044) 247-85-68; e-mail: contact-centre@oschadbank.ua; вебсайт: www.oschadbank.ua
 

04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925