•    НПФ «Покрова» - це юридична особа, що створена  одноосібним засновником – релігійною організацією КЕРІВНИЙ ЦЕНТР «ПАТРІЯРШОЇ КУРІЇ» УГКЦ.
•    Пенсійний фонд «Покрова» здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.
•    Пенсійний фонд «Покрова» функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду.
•    Пенсійний фонд «Покрова» приймає грошові кошти від вкладників , розміщує їх в інвестиційних інструментах  з метою примноження і захисту від інфляції, а також здійснює пенсійні виплати своїм учасникам.
•    Детальніше про фонд дізнайтеся за цим посиланням
•    Розміщенням коштів, управлінням активами (інвестування коштів з метою їх примноження), що залучені як пенсійні внески від вкладників, займається КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ», професійна КУА, що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування.
•    Договір із компанією з управління активами, укладається Радою Фонду.  
•    Засновник НПФ «Покрова» та Рада фонду не беруть участі у безпосередньому управлінні пенсійними активами фонду.
•    Також, Рада фонду укладає договори:
      -    На адміністрування (ведення персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду, укладення пенсійних контрактів та договорів із вкладниками та учасниками, ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності фонду, контроль витрати фонду, аби вони не перевищували дозволеного розміру ) – з Адміністратором фонду -
     -    На зберігання активів– з банком-зберігачем. Банк-зберігач приймає внески на рахунок фонду, виплачує пенсії, зберігає та контролює використання пенсійних активів фонду. Абсолютно всі кошти фонду рухаються лише через  рахунки в Ощадбанку та під його контролем.
•    Дізнайтеся більше про обслуговуючі компанії НПФ «Покрова» за цим посиланням
•    Пенсійні внески - це грошові кошти, які сплачуються вкладниками недержавного пенсійного фонду на користь учасника недержавного пенсійного фонду на добровільних засадах в розмірі та порядку, який визначається сторонами та фіксується в пенсійному контракті, - двосторонньому договорі між сторонами, у відповідності з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника.
•    Передбачені у пенсійному контракті розміри пенсійних внесків можуть змінюватись у відповідно до умов обраної пенсійної схеми.
•    Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами не обмежується. Немає обмежень щодо мінімальної суми внеску. Ви можете внести навіть 1 гривню.
•    У нашому фонді немає штрафних санкцій за несвоєчасну або неповну сплату внесків. Якщо ви вирішили, що будете, наприклад, сплачувати 100 грн щомісяця, а потім якогось місяця не сплатили, то жодних штрафних санкцій не буде.
•    Для того, щоб забезпечити собі достойну додаткову пенсію рекомендуємо укласти пенсійний контракт та здійснювати постійні періодичні внески, навіть у невеликих сумах.
•    Розрахуйте суму бажаної пенсії та суму пенсійних внесків, скориставшись пенсійним калькулятором за цим посиланням
•    Інформація щодо пенсійних накопичень зберігається у режимі банківської таємниці та не розкривається нікому (крім випадків прямо передбачених законодавством: за рішенням суду, наприклад).
•    Адміністратору НПФ «Покрова» забороняється розкривати будь-яким особам (у тому числі, Засновникам чи Раді фонду) інформацію про індивідуальні пенсійні рахунки, суми накопичень та будь-яку персональну інформацію про вкладників та учасників.
•    Адміністратор НПФ «Покрова» має єдиний в Україні програмний комплекс для ведення персоніфікованого обліку промислового зразка, який пройшов експертизу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, розроблений з використанням банківських технологій збереження і захисту інформації. Ця система випробувана на базі системи ведення рахунків Ощадного банку України (більше 80 мільйонів рахунків).
•    Ви можете контролювати стан свого пенсійного рахунку щоденно і у віддаленому доступі. Перейдіть за цим посиланням та увійдіть у свій особистий кабінет на сайті Адміністратора Пенсійного фонду «Покрова».
•    У вашому особистому кабінеті передбачена можливість управління пенсійними накопиченнями, можливість щоденно контролювати показники діяльності фонду та стан своїх накопичень та багато іншого.
•    Пенсійний фонд «Покрова» забезпечує обслуговування учасників у будь-якому куточку України та світу.
•    Діє цілодобова безкоштовна лінія телефонних консультацій 0-800-501-925.
•    Пенсійний фонд «Покрова» (Рада фонду) укладає договір на зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем АТ «ОЩАДБАНК».
•    Банк-зберігач приймає внески на рахунок фонду, виплачує пенсії, зберігає активи у цінних паперах та контролює використання активів фонду.
•    Абсолютно всі кошти фонду рухаються лише через рахунки в Ощадбанку та під його контролем.
•    Дізнайтеся більше про обслуговуючі компанії ПФ «Покрова» за цим посиланням
•    Якщо ви перестанете здійснювати свої внески, то уже накопичені кошти продовжуватимуть працювати, і на них щомісячно буде нараховуватися дохід. Виплата пенсійних внесків здійснюється зі настанням пенсійного віку (або 10 років до).
•    У нашому фонді немає штрафних санкцій за несвоєчасну або неповну сплату внесків. Якщо ви вирішили, що будете, наприклад, сплачувати 100 грн щомісяця, а потім якогось місяця не сплатили, то жодних штрафних санкцій не буде.
•    Розірвати пенсійний контракт до настання пенсійного віку не можна, окрім деяких винятків. Проте, ви можете призупинити здійснення внесків на якийсь період чи повністю. Відновити сплату внесків можна у будь-який час без обмежень.
•    Існують винятки, коли можна розірвати пенсійний контракт до настання пенсійного віку і отримати дострокову виплату у зв’язку із станом здоров’я, інвалідністю, виїздом за кордон. Дізнайтеся більше за цим посиланням.
•    Усі пенсійні накопичення у Пенсійному фонді «Покрова» є приватною власність учасника, тому усі кошти успадковуються.
•    Оформлення виплат спадкоємцям здійснюється однією виплатою, відповідно до процедури, передбаченої Адміністратором пенсійного фонду.
•    При досягненні пенсійного віку (або за 10-ть років до) ви маєте право встановити собі пенсійний вік та розпочати отримувати ваші пенсійні виплати на визначений строк.
•    Ваша додаткова пенсія виплачується із вибраною вами періодичністю: щомісячно, щоквартально, раз на півроку або раз на рік.
•    Ви самостійно обираєте, протягом якого строку проводити виплату, але не менше 10-ти років.
•    Виплати проводяться у строки, погоджені із Адміністратором ПФ «Покрова» після опрацювання відповідної заяви від учасника. Умови та порядок проведення виплат буде узгоджено з вами у договорі про виплату пенсії на визначений строк.
•    У Пенсійному фонді «Покрова» немає обмежень щодо участі. Учасником фонду може бути будь-яка особа: громадянин України, іноземець, особа без громадянства.
•    Також немає обмежень щодо віку. Учасником можуть бути як діти, так і особи пенсійного віку.
Пенсійні внески може здійснювати:
•    Учасник щодо себе особисто;
•    Будь-яка особа на користь учасника (один із подружжя, діти, батьки, інші особи);
•    Роботодавець, або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду, відповідно до корпоративної пенсійної програми.
•    Відповідно до законодавства встановлюється суворий державний контроль діяльності недержавних пенсійних фондів.
•    Контроль за діяльністю фонду, адміністратора, компанії з управління активами та банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку , також контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національний банк України.
•    Пенсійний фонд «Покрова» та його обслуговуючі компанії повинні щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.
•    Діяльність обслуговуючих компаній чітко регламентується та ліцензується.
•    Встановлено обов’язкові кваліфікаційні вимоги до членів Ради фонду.
Окрім того:
      •    Пенсійний фонд «Покрова» – неприбуткова організація та не може бути визнана банкрутом.
      •    Статут та діяльність фонду містить заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) серед засновників, працівників, членів органів управління тощо.
      •    У разі припинення діяльності передбачена законодавча вимога щодо передачі активів іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення.
      •    Закон встановлює обов'язкові вимоги щодо диверсифікації  пенсійних активів  фонду та надійності фінансових інструментів.
      •    НПФ  «Покрова» дотримується консервативної інвестиційної стратегії для захисту активів фонду від інфляції.
      •    Частина активів розміщується у валютні інструменти для захисту пенсійних активів від інфляції.
      •    Гарантії надійності забезпечуються розподілом функцій управління, зберігання та обліку активів , що розподілені між незалежними структурами згідно закону.
      •    Впроваджено взаємний контроль обслуговуючих компаній та майнова відповідальність за порушення законів.
      •    Дізнайтеся більше за цим посиланням
•    Недержавні пенсійні фонди – установи, до діяльності яких державою встановлено жорсткі умови функціонування  з метою захисту коштів  майбутніх пенсіонерів.
•    Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.
•    Недержавні пенсійні фонди не можуть бути визнані банкрутами. При ліквідації фонду всі кошти  учасників фонду переводяться в інший фонд. 
•    Розміщення коштів учасників в інвестиційні інструменти  регламентується і контролюється щодня.
•    Дізнайтеся більше за цим посиланням
•    Недержавні пенсійні фонди – установи, до діяльності яких державою встановлено жорсткі умови функціонування з метою захисту коштів  майбутніх пенсіонерів.
•    Захист накопичень забезпечується законодавчими вимогами і суворим контролем діяльності фонду з боку держави.
•    Недержавні пенсійні фонди не можуть бути визнані банкрутами із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками.
•    Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного пенсійного фонду в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.
•    Недержавні пенсійні фонди відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» не мають на меті одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу між засновниками.
•    Дізнайтеся більше за цим посиланням
•    В різні періоди фонд може демонструвати різну дохідність в залежності від ситуації на фінансовому ринку та наявних інвестиційних можливостей. В процесі довгострокового інвестування існує багато факторів, які впливають на кінцевий результат.
•    Звітність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2020 року, яка була оприлюднена на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг показує, що НПФ «Покрова» є 3-м у рейтингу пенсійних фондів, що показали найбільшу дохідність за 1 квартал 2020 року у розмірі 12,36%.
•    Дохід у кожному періоді може бути різним і залежить від того, наскільки вдало компанія з управління активами розпоряджається пенсійними коштами учасників фонду. Наприклад, КУА може придбавати цінні папери (акції, облігації), банківські метали, нерухомість, здійснювати депозитні вклади тощо.
•    Сукупний прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного фонду складається з:
   o    прибутку від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду;
   o    пасивного доходу, отриманого на активи недержавного пенсійного фонду (проценти, які нараховуються та виплачуються на грошові кошти, розміщені на депозитних банківських рахунках, прибуток, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду, які розміщені в цінних паперах).
•    Розподіл прибутку між учасниками фонду здійснюється пропорційно сумам, які відображені на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу. Облік частин прибутку, який належить учасникам недержавного пенсійного фонду, здійснюється адміністратором на індивідуальних пенсійних рахунках.
•    Щодня на всі накопичені на індивідуальному пенсійному рахунку кошти нараховується інвестиційний дохід, тобто, не лише на внески, а й на інвестиційний дохід, нарахований у минулих періодах.
•    Встановлення мінімально гарантованої норми прибутку за будь-якою пенсійною схемою забороняється законодавством.
•    В різні періоди фонд може демонструвати різну дохідність в залежності від ситуації на фінансовому ринку та наявних інвестиційних можливостей. В процесі довгострокового інвестування існує багато факторів, які впливають на кінцевий результат.
•    Звітність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2020 року, яка була оприлюднена на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг показує, що НПФ «Покрова» є 3-м у рейтингу пенсійних фондів, що показали найбільшу дохідність за 1 квартал 2020 року у розмірі 12,36%.
•    При формуванні пенсійних накопичень важливе значення має період накопичення, а також суми періодичних внесків, оскільки отриманий інвестиційний дохід постійно реінвестується, навіть в період здійснення пенсійних виплат.
•    Для того, щоб забезпечити собі достойну додаткову пенсію рекомендуємо укласти пенсійний контракт та здійснювати постійні періодичні внески, навіть у невеликих сумах.
•    Розрахуйте суму бажаної пенсії та суму пенсійних внесків, скориставшись пенсійним калькулятором за цим посиланням. 
•    Розмір вашої пенсії також залежить від того, наскільки вдало компанія з управління активами розпоряджається пенсійними коштами учасників.
•    Звітність недержавних пенсійних фондів за 1 квартал 2020 року, яка була оприлюднена на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг показує, що НПФ «Покрова» є 3-м у рейтингу пенсійних фондів, що показали найбільшу дохідність за 1 квартал 2020 року у розмірі 12,36%.
04119, Україна, м. Київ,
вул. Білоруська, буд. 23,
літера "А"
Зателефонуйте нам:
0-800-501-925